Úvodní stránka | o ČSHLM | Lékaři | Pacienti | Kontakt

 
 
nacházíte se
ČSHLM
Přeskočit navigaci

ČSHLM

Poslání a základní cíle činnosti OS
výňatek ze stanov ČSHLM

1. Cílem OS je usilovat o racionální užívání hyperbarické oxygenoterapie, zdokonalování zdravotnické péče o pracovníky v přetlaku v České republice, koordinování norem zdravotní péče o sportovní a profesionální potápěče, zvyšování odborné úrovně členů OS, koordinace vědecké a pedagogické činnosti. OS si klade dále za cíl prezentovat výsledky léčby a výzkumu v oblasti hyperbarické medicíny na lékařských fórech.
2. OS bude garantovat standardy v oboru hyperbarická medicína a oxygenoterapie, účastní se definování koncepce oboru.
3. OS se vyjadřuje k síti hyperbarických komor v České republice prostřednictvím orgánů MZd nebo ZP k tomu určených.
4. OS spolupracuje s organizacemi hyperbarické a potápěčské medicíny v zahraničí.
5. OS prostřednictvím svých členů působí na celém území České republiky.
6. Organizuje odborné semináře podle potřeby, nejméně jednou za dva roky svolává celostátní konferenci.

Partneři webu