Úvodní stránka | o ČSHLM | Lékaři | Pacienti | Kontakt

 
 
Přeskočit navigaci

Volby do výkonného výboru OS ČSHLM v roce 2010

V přímé návaznosti na usnesení Shromáždění členů organizační složky OS ČSHLM (dále SČ) ze dne 18.6.2010 ve Velkých Karlovicích  vyhlašujeme volby do výboru odborné společnosti. Volební komise (dále VK) byla zvolena usnesením SČ v následujícím  složení :

MUDr . Jana Sůvová (předseda)
s. Alena Vitoušková
s. Jana Maršálková


•    Volby proběhnou v souladu s Volebním řádem ČLS JEP dle §10. Volby podobně jako v roce 2007 budou korespondenční, jednokolové. Usnesení SČ  současně rozšířilo složení výboru na 11 členů

•    Všichni kandidáti zašlou na níže uvedené mailové adresy organizátorů voleb( členů VK a předsedy OS) v termínu od 15.9.2010 - 15.10.2010 souhlasné stanovisko s kandidaturou, své stručné CV, dosavadní výsledky, publikace, cíle a záměry ve vedení OS v rozsahu 1, max. 2 stran A4. Budou zapsáni do kandidátní listiny. Kandidátní listina a charakteristika jednotlivých kandidátů bude umístěna na příslušných webových stránkách www.cshlm.cz s označením VOLBY ČSHLM 2010

•    Následně 18.10.2010 budou prokazatelně, běžnou poštou obesláni všichni členové s hlasovacím právem konečnou verzí kandidátní listiny, volebním lístkem a označenou dopisní obálkou s předtištěnou zpětnou adresou. Do volebního lístku čitelně, vlastní rukou, napíšou  příslušný počet preferovaných kandidátů - maximálně 11 jmen. Vloží do označené dopisní obálky,opatřené známkou a odešlou na adresu, vyznačenou na obálce (paní Jana Maršálková, Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, Nemocnicční 20, 728 80 Ostrava)

•    18.11. 2010 bude ukončen příjem volebních lístků, vyplněných vlastní rukou se jmény přesně 11 kandidátů

•    Rozlepení obálek a součet hlasovacích lístků bude proveden na místě, které určí předseda VK

•    Neplatné volební lístky jsou takové, které nejsou na předepsaném tiskopisu a nejsou zaslané v označené dopisní obálce. Hlas voliče je neplatný, je-li jméno kandidáta nečitelné, je-li stejné jméno ve více rubrikách, je-li navrhováno více kandidátů, než připouští limit. Ve sporných případech rozhoduje o platnosti hlasu volební komise hlasováním

•    Hlasování je tajné

•    Zvoleni budou kandidáti, kteří obdrží absolutně nejvyšší počet hlasů

•    Výsledky voleb vyhlásí předseda volební komise bezprostředně po sečtení výsledků voleb.

•    Členové výboru si zvolí tajným hlasováním ze svých řad předsedu, místopředsedu, vědeckého sekretáře, pokladníka případně další funkcionáře. Předseda volební komise seznámí s touto volbou všechny oprávněné voliče.

•    V případě, že bude kandidovat a bude zvolen do výboru současný člen(členi) revizní komise, budou místo něj(nich) do revizní komise kooptován(i) kandidáti, kteří se umístí na 12. a dalším místě a vyjádří s tímto souhlas

•    Volby začínají dnem  15. 9. 2010

•    Zápis do kandidátní listiny  do 15. 10. 2010

•    Volby končí dnem  18. 11. 2010


Emailové kontakty na organizátory voleb:

mudr.jana.suvova@hboxkladno.cz
janamarsalkova@email.cz
vitouskova@email.cz
michalhajek@email.cz

Partneři webu