| about ČSHLM | Doctors | Recommended practices and opinions | | Contact

 
 

News

News

Zpráva ČLS JEP ohledně GDPR

Zpráva ČLS JEP ohledně GDPR

Vážené paní předsedkyně, vážení páni předsedové odborných společností a spolků lékařů ČLS JEP,

věnujte prosím svou pozornost Směrnici předsednictva ČLS JEP č. 1/2018 včetně jejích 3 příloh týkajících se ochrany a zpracování osobních údajů, vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU. Reagujeme tak na problematiku GGPR, která se dotýká celé ČLS JEP včetně jejích organizačních složek.
Dále zasíláme upravenou přihlášku řádného člena ČLS JEP a prosíme, abyste ji začali používat při přijímání nových členů.

K přílohám Směrnice pro vaši informaci uvádíme následující vysvětlení:

Příloha č. 1 se týká nečlenů ČLS JEP (tzn. subjektů vně ČLS JEP). Souhlas se zpracováním osobních údajů by měl být vyžadován např. při akcích, kde bude nečlen ČLS JEP přednášet a budete chtít jeho přednášku/fotografie atd. nahrávat nebo zveřejňovat na webu, v časopise apod.

Příloha č. 2 se týká partnerů, kteří pro ČLS JEP a její OS smluvně zpracovávají osobní údaje (např. při správě webových stránek, distribuci časopisů atd.). V těchto případech je nutné podepsat Smlouvu o zpracovávání osobních údajů mezi správcem a zpracovatelem.

Příloha č. 3 se bude týkat nových zaměstnanců ČLS JEP (např. pracovníci sekretariátů organizačních složek; činnosti na DPP a DPČ).

Rovněž zasíláme znění Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

 S pozdravem

 Eva Ponocná

ředitelka sekretariátu ČLS JEP,
z.s.Sokolská 31, 120 26 Praha 2
tel: 224 26 62 23, fax: 224 26 62 12
e-mail: czma@cls.czwww.cls.cz

Výše uvedené dokumenty lze dle potřeby stáhnout na webu cls.cz


Partneři webu