| about ČSHLM | Doctors | Recommended practices and opinions | | Contact

 
 

News

News

Změna názvu společnosti

Změna názvu společnosti Na základě naší žádosti byla předsednictvem České lékařské společnosti schválena změna názvu na Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP. Změně předcházela bohatá diskuse uvnitř výboru a taktéž společné prohlášení nejvyšších představitelů oboru hyperbarická medicína a letecká medicína. Následovalo schválení výborem OS na schůzi v dubnu 2007.
Dne 25.5.2007 se po skončení národního kongresu ČSHM v Novém Boru uskutečnilo shromáždění členů odborné společnosti ČSHMO ČLS JEP-zápis.

Partneři webu