| about ČSHLM | Doctors | Recommended practices and opinions | | Contact

 
 

News

News

Stanovisko výboru ČSHLM k tinnitu

Stanovisko výboru ČSHLM k tinnitu

Léčba pacientů s tinnitem je předmětem jednání odborníků hyperbarické medicíny již delší dobu. Na setkání výboru v Horních Věstonicích v 2021 došlo ke konsenzu a k formulaci stanoviska. Výbor se zabýval přehledem literatury a proběhla rozsáhlá diskuze.

Celkový dokument je ke stažení zde. Mimo jiné z něj vyplývá:

- Výkonný výbor nedoporučuje indikovat léčbu v přetlakové komoře (hyperbarickou oxygenoterapii) u pacientů s izolovaným, či déletrvajícím tinitem.

- U stavů spojených se ztrátou sluchu, u ISSNHL, při akutraumatech, nebo jiných diagnózách a ve zvláštních přípradech je doporučeno postupovat dle platných guidelines nebo individuálně.

- Lékaři v hyperbarických centrech mají plnou podporu OS ČSHLM ČLS JEP v případě, že budou postupovat v souladu s tímto stanoviskem.

Součástí dokumentů je také zdůvodnění a další plánované postupy.


Partneři webu