Úvodní stránka | o ČSHLM | Lékaři | Pacienti | Kontakt

 
 
nacházíte se
Úvodní stránkaAktuálně
Přeskočit navigaci

Aktuálně

Zpráva o činnosti výboru OS ČSHLM ČLS JEP v letech 2007-2010

 Zpráva o činnosti výboru OS ČSHLM ČLS JEP v letech 2007-2010 Výbor odborné společnosti pracoval od 25.5.2007 na základě usnesení Shromáždění členů OS ČSHMO ČLS JEP v N. Boru a posléze na základě výsledků řádných korespondenčních voleb OS ČSHLM ČLS JEP v prosinci 2007 v tomto složení:  Došel Petr, MUDr., Hájek Michal, MUDr., Macura Pavel, MUDr., Kriška Peter, MUDr., Novotný Štěpán, MUDr., Maršálková Jana, Růžička Jiří, MUDr., PhD. Výbor zvolil na jednání výboru České společnosti hyperbarické a letecké medicíny dne 24.1.2008 své funkcionáře následovně:

Předseda: Hájek Michal
Místopředseda: Kriška Peter
Vědecký sekretář: Růžička Jiří
Pokladník: Maršálková Jana

Revizní komise pracovala ve složení: Zapletalová Jitka, MUDr. (předseda), Sázel Miloš, MUDr., CSc., Greguš Igor, MUDr.
 1. Legislativa, spolupráce s MZ ČR

  • změna názvu OS Česká společnost hyperbarické medicíny a oxygenoterapie (dále ČSHMO) za Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny (dále ČSHLM) ČLS JEP
  • změna názvu oboru hyperbarická medicína a oxygenoterapie(dále HMO) za  hyperbarická a letecká medicína (dále HLM) a zakomponování této změny do legislativního procesu
  • zařazení oboru hyperbarická a letecká medicína mezi tzv. nástavbové obory specializačního vzdělávání 
  • připomínkovací proces komplexní euronovely- zákona č.95/2004, 96/2004( vč. provádějících vyhlášek 423/2004, 424/2004)-  vyhláška 189/2008 a 185/2009
  • připomínkovací proces vyhlášky o technickém a věcném vybavení - 221/2010 Sb.

 2. Spolupráce s akreditační komisí - práce členů výboru v akreditační komisi oboru HMO( Růžička, Hrnčíř, Hájek, Došel) a taktéž HLM ( Růžička, Hrnčíř, Hájek, Došel, Zapletalová)

  • vypracování a schválení vzdělávacích  programů pro základní obor a úprava programu pro nástavbovou verzi vzdělávacího programu - viz Věstník 2010, částka 1
  • schválení sítě akreditovaných pracovišť- viz 


  Název oboru  
  Název zdravotnického zařízení Typ pracoviště Platnost akreditace 
  Telef. kontakt
  37.
  Hyperbarická medicína a oxygenoterapie 1.
  Fakultní nemocnice Plzeň Akreditované pracoviště pro základní vzdělávání v hyperbarické a letecké medicíně  (HLM)

  Akreditované pracoviště pro specializované vzdělávání v potápěčské medicíně
  10.4.2016 377401111
      2.
  Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

  Akreditované pracoviště pro specializované vzdělávání v potápěčské medicíně 1.6.2016  267161111
      3. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Akreditované pracoviště pro základní vzdělávání v hyperbarické a letecké medicíně  (HLM) 12.6.2016  224961111
      4.
  Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví ??? 26.7.2016 271019111

      5.
  Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Akreditované pracoviště pro základní vzdělávání v hyperbarické a letecké medicíně (HLM)

  Akreditované pracoviště pro specializované vzdělávání v hyperbarické oxygenoterapii (HBO)
   9.10.2016

  596191111
      6.
  Ústav leteckého zdravotnictví Akreditované pracoviště pro základní vzdělávání v hyperbarické a letecké medicíně  (HLM)

  Akreditované pracoviště pro specializované vzdělávání v potápěčské medicíně

  Akreditované pracoviště pro specializované vzdělávání v letecké medicíně
   20.10.2016 973212471

  • aktuálně v 10/2010 ukončeno řízení a udělen souhlas s udělením akreditace pracoviště potápěčské medicíny - dr. Macura - pro obor hyperbarická a letecká medicína - část specializované vzdělávání v potápěčské medicíně

 3. Spolupráce s IPVZ - udělování specializovaných způsobilostí – gestor oboru v IPVZ - doc. Hrnčíř, dosavadní členové výboru se účastnili nepřímo lektorstvím v odborných kurzech a činností ve zkušební komisi během specializačního zkoušení (dr. Růžička, dr. Hájek, dr. Došel, dr. Sázel)

 4. Spolupráce s ČLK
  • definování standardní a nadstandardní péče
  • přislíbení garance při tvorbě e-learningových kurzů– na www.lkcr.cz (11.10.2010)

 5. Úprava znění stanov - částečně pozměněna souhlasem členské základny (volby 2007)

 6. Uzavření smlouvy s firmou MeDitorial s.r.o. (oficiální partner ČLS JEP) na výrobu a provoz nových webových stránek  www.cshlm.cz.   Současně ukončení platnosti domény aphm.cz. Veškeré náklady hrazeny z reklamy na stránkách. Umožňuje komunikovat s
  členskou základnou – informováním o činnosti výboru na webových stránkách, na odborných konferencích:
  • pravidelná aktualizace webových stránek a zveřejňování všech dokumentů (stanoviska, doporučené postupy, zápisy ze schůzí výboru atd.)
  • využití nabídky ČLS JEP na rozeslání informací elektronicky na mailové adresy členů společnosti

 7. Delegace člena výboru (dr. Kriška) k smírčímu jednání s VZP v kauze VZP versus pracoviště Prajzko, Hronov

 8. Delegace členů výboru do Komise pro lékovou politiku a kategorizaci, kterou zřizuje SÚKL (dr. Růžička, Doc. Hrnčíř) a funkce Regionálního konzultanta (Kriška, Hájek)

 9. Odborná garance seminářů ÚLZ a konferencí leteckého lékařství

 10. Editované nebo revidované doporučené postupy - vypracované, schválené a publikované
  • Otrava oxidem uhelnatým
  • Stanovisko výboru České společnosti hyperbarické a letecké medicíny k vedení zdravotnické dokumentace na pracovišti hyperbarické oxygenoterapie
  • Doporučení pro posuzování zdravotního stavu sportovních potápěčů (zpracován, právě prochází oponentním řízením, předpoklad schválení na následující schůzi)

 11. Organizace a spolupráce na organizaci nejvýznamnějších vzdělávacích akcí v ČR v oboru HMO a HLM - konference odborné společnosti a Ostravských dnů hyperbarické medicíny

 12. Mezioborová spolupráce v oblasti doporučených postupů - urgentní medicína a medicína katastrof,  vnitřní lékařství- převzaly námi vypracovaný doporučený postup otravy oxidem uhelnatým

 13. Mezioborová a mezirezortní spolupráce -  koordinace zajištění péče o pacienty s otravou oxidem uhelnatým, zajištění dostupnosti hyperbaroxie - OS urgentní medicíny (dr. Šeblová), tlak na změnu ocenění úlohy HBO v doporučeném postupu léčby diabetické nohy (OS diabetologie- prof. Jirkovská), spolupráce s OS úrazové chirurgie

 14. Spolupráce na rozvoji hyperbarické medicíny v mezinárodním měřítku, zapojení  se do spolupráce zejména na evropské úrovni, snaha o co nejaktivnější působení a prezentaci v mezinárodním kontextu:
  • členství ve výkonném výboru  EDTC – dr. Macura,
  • členství ve výkonném výboru ECHM (dr. Růžička do roku 2009, dr. Hájek od roku 2010),
  • účast na australské multicentrické studii HOLLT(dr. Růžička, dr. Hájek)
  • pravidelné presentace na  mezinárodních konferencích EUBS, UHMS  a ICHM: dr. Růžička (2007, 2008, 2009), dr. Sázel (2008, 2010), dr. Hájek (2008, 2009, 2010), dr. Klugar (2010)

Zpracoval dr. M. Hájek, 14. prosince 2010


Archiv

Partneři webu