Úvodní stránka | o ČSHLM | Lékaři | Pacienti | Kontakt

 
 
nacházíte se
Úvodní stránkaAktuálně
Přeskočit navigaci

Aktuálně

Stačí jediná hyperbarická komora na Moravě?

Stačí jediná hyperbarická komora na Moravě? Přetlaková léčba kyslíkem, tedy hyperbarická oxygenoterapie, může při některých chorobných stavech zachránit život. Probíhá ve speciálních zařízeních, tzv. hyperbarických komorách. Těch je u nás patnáct.
Podle předsedy České společnosti hyperbarické a letecké medicíny (ČSHLM) MUDr. Michala Hájka je problémem nerovnoměrné rozmístění komor v zemi a zejména pak jejich velikost. Více než polovinu tvoří zařízení jedno- či dvoumístná.

Další komory? Ne

Doktor Hájek se zmiňuje o dalším problému. Spádovost ostravské hyperbarické komory je velmi rozsáhlá. „Jsme jediné pracoviště na Moravě, a tak nám vozí pacienty z celého jejího území.
Zajišťujeme 24hodinovou pohotovost. Vzhledem k nákladům, které máme s provozem a spuštěním velké devítimístné komory pro jednoho pacienta ve srovnání s platbou pojišťoven, jsou pro nás tyto případy z ekonomického hlediska značně nevýhodné.
V roce 2005 a 2006 jsme léčili 52 pacientů odeslaných z Jihomoravského, Zlínského či Olomouckého kraje, letos již 23 pacientů. V mnoha případech byli nemocní k léčbě přivezeni letecky. Proto v současné době ČSHLM podporuje snahu o vybudování hyperbarických komor ve fakultních nemocnicích v Brně či Olomouci,“ říká doktor Hájek.
David Semrád z odboru komunikace s veřejností ministerstva zdravotnictví pro ZDN uvedl, že v rámci dohodovacího řízení byl skutečně vytvořen nový seznam indikací k léčbě v hyperbarické komoře, stejně jako byly nově přepracovány výkony. „Uvažovaná účinnost novely vyhlášky je od 1. ledna 2008. Další výstavba těchto zařízení se zatím neplánuje,“ doplnil Semrád.

VZP: Síť je dostačující

„VZP se při schvalování nové úpravy v oblasti plateb hyperbarické oxygenoterapie zdržela hlasování, protože za nucené správy platilo obecné nařízení, podle nějž měla VZP hlasovat proti nebo se zdržet, pokud výsledkem přijatých změn nebudou jednoznačné úspory,“ říká Tereza Květoňová z tiskového oddělení VZP. Zdržením hlasování podle ní VZP dosáhla toho, že vše bylo posláno k rozhodnutí na ministerstvo zdravotnictví.
„Rozmístění hyperbarických komor v ČR je v tuto chvíli skutečně nerovnoměrné. Přesto VZP zatím neshledává rozšiřování jejich sítě jako akutně potřebné. Současný stav podle naší analýzy dostatečně pokrývá potřeby pojištěnců. Za rok 2006 bylo na ostravském pracovišti ošetřeno pouze 5 klientů VZP z Jihomoravského kraje, takže stavbu další komory vidíme jako neefektivní. Navíc loni ani předtím nebyla zjištěna žádná skutečnost, která by podpořila naléhavost zřízení komory v Brně. S těmito důvody také VZP seznámila jak zástupce společnosti HBOx Moravia, spol. s r. o., která se na VZP obrátila s návrhem otevření nového pracoviště hyperbarické medicíny při FN u sv. Anny v Brně, tak zástupce odborné lékařské společnosti. Zájemce o zřízení nové komory VZP zároveň ujistila, že odborníci pojišťovny jsou přesvědčeni o efektu této léčby při řešení specifických onemocnění. Nicméně bylo by vhodné plánovat zřízení takového pracoviště až v návaznosti na chystanou restrukturalizaci zejména lůžkových zdravotnických zařízení v Brně,“ uvedla Květoňová.

Rozmístění, kapacita, náklady

V České republice je 15 hyperbarických komor. 14 z nich se nachází v Čechách. V Praze Na Homolce (pro 1 ležícího pacienta), ve Všeobecné fakultní nemocnici (pro 2 pacienty), v Ústavu leteckého zdravotnictví (pro 5 sedících či 1 ležícího pacienta) a v Ústřední vojenské nemocnici (pro 1 ležícího). Barokomory jsou dále umístěny v Kladně (12 pacientů), v Českých Budějovicích (2 pacienti), v Plzni (2 komory pro 2 pacienty), v Mostě (pro 2 pacienty), v Ústí nad Labem (12 pacientů), v Hronově (2 jednomístné komory), v Chrudimi (pro 1 pacienta), v Pardubicích (2 jednomístné komory) a v Hostinném (pro 2 pacienty).
Na Moravě je barokomora v Ostravě, vejdou se do ní 4 ležící nebo až 9 sedících pacientů. Komory provozují také soukromníci. V různých městech je různá pracovní doba. Non-stop pracují Na Homolce, v Ústavu leteckého zdravotnictví, v Ústřední vojenské nemocnici, v Kladně, Plzni, Mostě, Ústí a Ostravě.
Podle doktora Hájka je obtížné stanovit rozdíly v provozu mezi jednotlivými komorami, protože nejsou k dispozici relevantní data.
„Náklady na provoz naší komory jsou asi 4 až 5 milionů korun za rok, z čehož se mj. platí 10 členů ošetřujícího a obslužného personálu a zajištění 24hodinového provozu.
Ceny komor se velmi různí, a to podle velikosti, počtu míst, výrobce, vybavení bezpečnostními prvky, monitorovacím zařízením.
 Obecně se cena nové desetimístné plně vybavené komory pohybuje kolem 20-30 milionů korun. Cena za starší repasovanou komoru činí 10-15 milionů. V rámci dohodovacího řízení byla schválena pořizovací hodnota na 1 místo v HBO na 3 miliony Kč,“ říká MUDr. Michal Hájek.


 (Zdravotnické noviny, autor  Martin Ježek)

Archiv

Partneři webu