Úvodní stránka | o ČSHLM | Lékaři | Pacienti | Kontakt

 
 
nacházíte se
Úvodní stránkaAktuálně
Přeskočit navigaci

Aktuálně

Jednání schůze výboru OS ČSHLM ze dne 19. 6. 2014

Jednání schůze výboru OS ČSHLM ze dne 19. 6. 2014

Místo konání: Hotel Eroplán Superior, Rožnov p. R.

Přítomní členové výboru: (abecedně) MUDr. M. Hájek,  MUDr. P. Kriška, MUDr. P. Macura, MUDr. A. Malíková, Mgr. J. Maršálková, MUDr. Š. Novotný, M. Sázel, CSc., MUDr. K. Šustr  

Omluveni: Doc. MUDr. E. Hrnčíř CSc., MBA, MUDr. D. Skoumal,  MUDr.  J. Sůvová

Zástupce za Revizní komisi: PhDr. M. Klugar, PhD

Host: Prof. MUDr. R. Pudil, PhD

Zápisem pověřena MUDr. A. Malíková, kontrola a korekce zápisu MUDr. M. Hájek (dále bez titulů)

 1. Kontrola zápisu minulé schůze 
  • Hájek referoval o organizaci a průběhu bloku vyzvaných přednášek z problematiky hyperbarické medicíny a oxygenoterapie na jubilejním XX. Kongresu ČSARIM  dne 20.9.2013 v Brně
  • Novotný vypracoval aktuální tabulku v ČR užívaných přístrojů implantabilní techniky typu ICD,  kardiostimulátorů a jejich vhodnost použití za podmínek zvýšeného atmosférického tlaku
  • Novotný do 30. září 2014 vypracuje návrh  písemného stanoviska OS formou doporučeného postupu k této problematice
 2. Finanční spoluúčast OS ČSHLM na organizaci konference 4. ODHM
  • Hájek předložil návrh na spoluúčast OS ČSHLM na organizaci konference 4. ODHM ve výši 15 - 20 000,- Kč a tento návrh byl schválen
 3. OS ČSHLM- hospodaření, členská základna
  • referovala Maršálková -  stav na účtu k 1.1.2013  8 277,82 Kč (bez DPH)
  • stav na účtu k 1.1.2014  6 997,20 Kč
  • stav na účtu k 16.6.2014  18 866,20 Kč
  • počet členů OS k 16.6. 2014 – 102
  • nově přijatí členové - MUDr. Chvojová Hana, Boháček Pavel, Ing. Burcalová Věra
 4. Návrh novelizace znění stanov OS ČSHLM
  • Kriška předložil návrh novelizovaného znění stanov po vypořádání připomínek některých členů výboru
  • byla vyškrtnuta pasáž v paragrafu 10, odstavec 3d, týkající se zániku řádného členství
  • výbor schválil návrhy na zvýšení členských příspěvků- řádné členství- lékařský pracovník 500,- Kč,   nelékařský pracovník, student 200,- Kč,-,  důchodce, MD  0,- Kč  - přidružené členství- 10 000,- Kč
 5. Akreditace ÚLZ k organizaci kurzů,  návrh novelizovaného znění vzdělávacího programu (VP)
  • Sázel referoval, že AK oboru projednala a schválila žádost ÚLZ k organizaci akreditovaných vzdělávacích kurzů v hyperbarické, potápěčské a letecké medicíně
  • Hájek referoval, že na podzim 2013 odeslal na MZ  upravenou verzi vzdělávacího programu za účelem jejího vydání ve Věstníku MZ, což zatím nebylo realizováno z důvodů přípravy nové legislativy v této oblasti
  • Hájek pověřen zasláním dotazu na MZ se zjištěním aktuálního vývoje situace
 6. Výzva vládě ČR k řešení problematiky intoxikací CO
  • Hájek referoval o dopisu  s výzvou adresovanou vládě ČR s návrhem na přijetí kroků a  opatření,  které by vedly  ke snížení počtu závažných otrav oxidem uhelnatým se  smrtelnými následky
  • výzvu spolu s naší OS signovala i prim. dr. Šeblová za Českou společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof  ČLS JEP
  • Hájek seznámil výbor s odpovědí  premiéra ČR pana Mgr. Sobotky, který pověřil ministra zdravotnictví zřízením mezioborové pracovní skupiny, která by se problematikou začala zabývat  a přijetím opatření ke zvýšení veřejné informovanosti v této oblasti
 7. Update doporučeného postupu dg a léčby intoxikace CO
  • Hájek předložil návrh updatovaného znění doporučeného postupu dg a léčby intoxikace CO
  • byla diskutována problematika ošetření pacientů s těžkým průběhem onemocnění spojeným se zástavou oběhu a taktéž některé problematické aspekty primárního transportu a ošetření v hyperbarické komoře ze vzdálenějších oblastí (bez primárního ošetření v místním nemocničním zařízení), jejichž počet v poslední době značně přibývá
  • problematiku je nutné doplnit a upřesnit na základě analýzy dostupné evidence, provedením pověřen Klugar
 8. Spolupráce ČSHLM a ČSTL
  • Pudil a Macura referovali o spolupráci s odbornou společností tělovýchovného lékařství (ČSTL)
  • ČSTL se připojila k aktivitám naší OS a publikovala v časopisu Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca (Med Sport Boh Slov 2014; 23(2):47–54) společný dokument obou OS k problematice posuzování zdravotního stavu sportovních potápěčů
  • Pudil a Macura se podíleli na přípravě jednodenního kurzu (školení) pořádaného ČSTL v Praze pro lékaře provádějící zdravotní prohlídky sportovních potápěčů
  • ČSTL se podílí na připravované prováděcí vyhlášce k provádění zdravotních prohlídek v oblasti výkonnostního sportu
  • cílem je nastavit systém tak, aby na základě absolvování výše uvedeného kurzu byla udělena  certifikace k provádění zdravotní způsobilosti k sportovnímu potápění v oblasti výkonnostního sportu s platnosti certifikátu po dobu 1 roku
  • seznam těchto „certifikovaných“ lékařů by měl být zveřejněn na webových stránkách ČSHLM  a event. ČSTL
 9. Postup modernizace HB centra v Nemocnici ČB, podpůrné prohlášení ČSHLM k projektu
  • Šustr a  Hájek referovali o postupu projektu modernizace pracoviště v Nemocnici České Budějovice,  ke kterému bylo zasláno na MZČR oficiální podpůrné stanovisko OS ČSHLM
 10. Problematika webových stránek, vymáhání kompenzace za neoprávněné uveřejnění neautorizované fotografie
  • Hájek referoval o problémech, týkajících se údajně neoprávněného užití neautorizované fotografie na webových stránkách naší OS
  • firma LOGICALL s.r.o.  Krnov, která zastupuje firmu Profimedia,  údajně držící vlastnická práva, se na naší OS opakovaně obrátila s žádostí o mimosoudní vyrovnání v řádu desítek tisíc korun
  • společnost Meditorial, která naše stránky spravuje, doporučuje na tyto výzvy nijak nereagovat
  • náš případ není ojedinělý, týká se také některých jiných odborných společností
  • v těchto dnech byl tento postup , t.j. na tyto výzvy nijak nereagovat a sporné fotografie odstranit,  doporučen oficiálním dopisem zaslaným sekretariátem ČLS JEP v Praze všem OS
 11. Volby do výboru a RK 2014
  • koncem roku 2014 jsou naplánovány volby do orgánů OS, tedy do výkonného výboru a do revizní komise
  • Kriška navrhnul možnost realizovat korespondenční volby prostřednictvím sekretariátu ČLS JEP
  • členy volební komise, která volby připraví a zrealizuje, byli navrženi Sázel, Maršálková a Krišková
 12. Byly navrženy a schváleny následující body programu jednání Shromáždění členů 20.6.2014
  • OS ČSHLM- hospodaření, členská základna  - Maršálková
  • Návrh novelizace znění stanov OS ČSHLM a  návrh na zvýšení členských příspěvků ke schválení - Kriška,  Hájek
  • Akreditace ÚLZ k organizaci kurzů-  Sázel
  • Výzva vládě ČR k řešení problematiky intoxikací CO-Hájek
  •  Spolupráce ČSHLM a ČSTL- kurzy, společné doporučení zdravotních prohlídek sportovních potápěčů-  Macura
  • Volby do výboru a RK 2014- Hájek
  • Diskuze

Archiv

Partneři webu