| about ČSHLM | Doctors | Recommended practices and opinions | | Contact

 
 

Professional events

Informace o konferenci EUBS Praha 2020

Informace o konferenci EUBS Praha 2020

Kvůli situaci s pandemií COVID-19 bylo rozhodnuto o zrušení konference EUBS 2020 a její přesun na rok 2021 (předběžný termín 8.-11.9.2021).

Součástí této konference měla být národní sekce (konference) v českém jazyce, která se také přesouvá na rok 2021.

Aktuální informace naleznete zde a na oficálních stránkách odborné akce


Partneři webu