| about ČSHLM | Doctors | Recommended practices and opinions | | Contact

 
 

News

News

Změna v revizní komisi

Změna v revizní komisi

Ing. Iveta Palacká rezignovala ze své pozice v revizní komisi na vlastní žádost. Dalším kanditátem podle hlasů je Miroslav Rozložník, který byl vyvzán a nominaci přijal.


Partneři webu