| about ČSHLM | Doctors | Recommended practices and opinions | | Contact

 
 

News

News

XXI. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny

XXI. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny

Rehabilitační ústav Hostinné,

Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP,

Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava,

Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě,

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a FN Hradec Králové,

Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci,

pořádají

XXI. Kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny 

11. – 12. června 2015

Špindlerův Mlýn, Interhotel Montana 

Vědecký výbor

Prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

MUDr. Michal Hájek

PhDr. Miloslav Klugar, PhD.

Organizační výbor

MUDr. Josef Svoboda

MUDr. David Zub

Alena Vitoušková

Mgr. Jana Maršálková 

Odborný program – tématické okruhy

 • Medicína založená na důkazech
 • Hyperbarická medicína, hyperbarická fyziologie
 • Potápěčská medicína, potápěčská fyziologie,
 • Organizace provozu a vzdělávání personálu
 • Letecká medicína
 • Varia

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti s kreditním hodnocením dle vyhlášky č. 423/2004 Sb.

Předběžné časové rozvržení programu

Čtvrtek 11.6.2015

10.00 - 12.00 Registrace

12.00 - 13.00 Oběd

13.00 - 13.05 Zahájení konference

13.05 – 15.00 Odborný program - blok I.

15.00 - 15.30 Přestávka

15.30 - 17.00 Odborný program - blok II.

17.15 - 18.00 Zasedání výboru ČSHLM

19.30 - 24.00 Společenský večer

Pátek 12.6.2015

09.00 - 10.15 Odborný program - blok III.

10.15 - 10.30 Přestávka

10.30 - 11.45 Odborný program - blok IV.

11.45 - 12.00 Shromáždění členů ČSHLM

Zakončení konference

12.00 – 13.00 Oběd

Místo konání:

Interhotel Montana
Špindlerův Mlýn, Bedřichov 70

www.hotelmontana.cz

hotel.montana@worldonline.cz
Telefon: +420 499 433 251
Fax: +420 499 433 156

GPS 50°43'41.882" N, 15°36'17.189" E

Kapacita Interhotelu Montana je 120 lůžek (18 jedno a 48 dvoulůžkových pokojů)

Ubytování si objednávají a hradí sami účastníci.

Cena za lůžko je 600,- kč ve dvoulůžkovém a 700,- kč v jednolůžkovém pokoji.

Snídaně v ceně, obědy zajištěny v hotelové restauraci formou menu (výběr z 2-3 jídel).

Společenský večer dne 11.6.2015 - cena je 300 Kč (raut a společenský program).

Výstava

V přilehlých prostorách bude probíhat výstava výrobků a techniky sponzorských firem

Registrační poplatek:

 

Člen ČSHLM do 30. 4.

Člen ČSHLM po 30. 4. Ostatní do 30.4.  Ostatní po 30.4. a na místě
Lékař
SZP, technik
1000 ,- Kč,
650,- Kč
1200,- Kč,
850 ,- Kč

1200,- Kč,
850,- Kč

1500,- Kč,
1200,- Kč 

Platbu za registrační poplatek a společenský večer uhraďte bankovním převodem na účet RÚ Hostinné, Česká spořitelna a.s., č. ú. 35 -1303710389/0800, variabilní symbol 11062015, nejpozději do 04.06.2015. Do vzkazu pro příjemce prosím zadejte jméno a pracoviště !

V případě nutnosti vystavení faktury k platbě prosíme o včasné zaslání fakturačních údajů na naši mailovou adresu zub@ruhostinne.cz : IČO, DIČ, fakturační adresa, jméno(a) účastníka(ů).

Na místě bude možná platba pouze v hotovosti. Potvrzení o platbě předložte při registraci. Při registraci obdrží účastníci certifikát, sborník abstrakt, jmenovku, poukázky na stravování a vstupenku na společenský večer.

Přihlášky: 

Přihláška ke stažení [DOC].

Přihláška ke stažení v angličtině ke stažení/ Application form in English for downoad here [DOC].

Prosím o vyplnění a zaslání přihlášky k účasti co nejdříve, nejpozději však do 4.6.2015 na emailovou adresu zub@ruhostinne.cz. Formulář přihlášek ke stažení i na www.ruhostinne.cz nebo www.cshlm.cz

Přijetí přihlášky Vám potvrdíme emailem do 3 pracovních dnů. 

Informace pro přednášející:

Krátká sdělení prosím zpracovat a zaslat ve Wordu, formát A4, typ písma Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5 řádku, citační styl pro bibliografické zdroje APA 6.

V záhlaví uvést název příspěvku (česky a anglicky), jména autorů (prezentujícího autora podtrhnout) a instituci.

Abstrakt minimálně 200 maximálně 300 slov (česky a anglicky)

Klíčová slova 3-5 (česky a anglicky)

Krátké sdělení v rozsahu minimálně dvě maximálně osm normostran (Times New Roman 12, řádkování 1,5) včetně seznamu všech bibliografických zdrojů a abstraktu. Jazyk krátkého sdělení může být buď česky, nebo anglicky.

Doporučená struktura krátkého sdělení: Úvod (Introduction), Metodika (Methods), Výsledky (Results), Diskuse a závěry (Discussion and conclusion), Referenční seznam (References)

Sborník bude indexován v prestižní databázi Web of Science.

Sborník bude obsahovat také ISBN.

Své práce zašlete elektronickou poštou na kontaktní adresu odhm@mnof.cz nejpozději do 10. 5. 2015.

Všechny příspěvky projdou recenzním řízením.

Při odeslání příspěvku zadejte preferovanou formu prezentace:

 • a) Ústní sdělení 15 minut včetně diskuse
 • b) Poster
 • c) Nemám preferenci

Nejkvalitnější příspěvky budou vyzvány k ústnímu sdělení.

Příspěvky budou po úspěšném recenzním řízení, uveřejněny ve sborníku bez literární korekce ve formě v jaké budou přijata. Při nedodržení pokynu pro autory budou takové příspěvky obratem poslány zpět k dopracování.

Audiovizuální technika: PC data projektor, prezentace doporučujeme zpracovat v programu PowerPoint a uložit na CD, DVD nebo USB flash disk.

Referenční seznam – příklad (citační styl APA 6)

Článek v odborném periodiku:

Klugar, M., Nytra, I., Bocková, S., Klugarová, J., Kelnarová, Z., & Marečková, J. (2015). The effectiveness of hyperbaric oxygen therapy on mortality in adults with craniotrauma: a systematic review protocol. The JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports, 12(12), 54-66.

Kniha:

Sackett, D. L. (2000). Evidencebased medicine: Wiley Online Library.

Kapitola v knize:

Klugar M. (2014) Evidence-Based Healthcare, jeho role v českém právním systému a mezinárodní srovnání. In: Jakešová et al. (Eds.), Právní gramotnost v medicine: VUP.

Sborník:

Hájek, M., Novomesky, F., Beran, V., Klugar, M., (2014) Hyperbarická a potápěčská medicína,

Collection of lectures from international workshop of Evidence-Based Hyperbaric Medicine and IV.th

Ostrava days of hyperbaric medicine. Ostrava : X-media s.r.o., 100 s.

Důležité termíny :

 • 30. 4. 2015 sleva za včasnou úhradu registračního poplatku
 • 10. 5. 2015 zaslání abstrakt
 • 04. 6. 2015 poslední termín zaslání přihlášky a uhrazení poplatků převodem (po tomto datu bude možná jen platba v hotovosti na místě)

Kontakty :

MUDr. David Zub MUDr. Michal Hájek

Rehabilitační ústav Hostinné – HBOT Centrum hyperbarické medicíny
Husitská 352, Hostinné 543 71 Městská nemocnice Ostrava, p.o.
Tel. 499 404 848, 846 Nemocniční 20, Ostrava 728 80
Fax 499 441 369 Tel. 596192483
zub@ruhostinne.cz odhm@mnof.cz

www.ruhostinne.cz www.cshlm.cz


Partneři webu