| about ČSHLM | Doctors | Recommended practices and opinions | | Contact

 
 

News

News

Upozornění ČSHLM ČLS JEP

Upozornění ČSHLM ČLS JEP

Vedení společnosti upozorňuje laickou i odbornou veřejnost na možné použití hyperbarické oxygenoterapie neschváleným a potencionálně nebezpečným způsobem.

Pracoviště „Hyperbarické centrum“, které vede MUDr. Švehlík, aplikuje HBO v rozporu se současnými poznatky vědy a výzkumu a stanoviskem odborné společnosti a tuto léčbu navíc propaguje ve spojitosti s ČSHLM. Kdy na svém webu používá neoprávněně logo ČSHLM. Diskuzi na toto téma odmítá a na výzvy ČSHLM nereaguje.

MUDr. Švehlík již není členem odborné společnosti ČSHLM. Na posledním shromáždění členů ČSHLM byl podmínečně vyloučen pro trvalé porušování stanov, na výzvu o nápravu reagoval zrušením členství

ČSHLM se od jeho činností distancuje.

Výbor ČSHLM ČLS JEP


Partneři webu