| about ČSHLM | Doctors | Recommended practices and opinions | | Contact

 
 

News

News

Strategie rozvoje

Strategie rozvoje

Strategie rozvoje hyperbarické medicíny v ČR pro 2020-2025 ke stažení zde.

"Strategie" je komplexní dokument, který rozebírá situaci hyperbarické medicíny v ČR. Hodnotí několik oblastí - roli ČSHLM, vzdělávání, dostupnost péče nebo plánovaný rozvoj sítě hyperbarických komor. Zmiňuje také potápěčskou a leteckou medicínu a další společné směřování v této oblasti. 

"Strategie" není ve všech ohledech detailní, ale nastiňuje směr, na kterém se výbor společnosti dohodl a považuje ho za správný z hlediska rozvoje naší specializace. 


Partneři webu