| about ČSHLM | Doctors | Recommended practices and opinions | | Contact

 
 

News

News

Stanovisko ECHM k "mild" HBO

Stanovisko ECHM k

V prosinci 2022 vydala ECHM (Evropská společnost pro hyperbarickou medicínu stanovisko) k provozu "nafukovacích" komor, resp. k léčbě tzv. "mild" HBO, a zaslala jej členům, resp. v tomto případě MUDr. Hájkovi, jako členovi výboru ECHM.

Dokument řeší problematiku přístupu k těmto zařízením, vztah k evidence based medicíně a problematiku vedení "nafukovacích" komor, jakožto zdravotnických zařízení.

Znění dokumentu přeloženého do češtiny můžete najít zde.

Anglická, originální, verze je ke stažení zde.

Za ČSLHM

MUDr. Oniščenko


Partneři webu