| about ČSHLM | Doctors | Recommended practices and opinions | | Contact

 
 

News

News

Prohlášení výboru České společnosti hyperbarické a letecké medicíny

Prohlášení výboru České společnosti hyperbarické a letecké medicíny Výbor OS ČSHLM ČLS JEP na své pravidelné schůzi dne 23.6.2011 ve Špindlerově Mlýně byl seznámen s nevhodným způsobem presentace webových stránek některých nestátních zdravotnických zařízení – v posledním případě pracoviště Prajzko Hronov a.s. (viz zápis schůze výboru 6/2011).

Výbor ČSHLM se zásadním způsobem distancuje od podobného způsobu prezentace metody HBO, protože dochází k poškozování dobrého jména a kreditu odborné společnosti.

Jelikož se v žádném případě nejedná o první podobný případ, výbor upozorňuje, že příští případy inzerce vědecky neověřeného užití HBO a zneužití loga a názvu společnosti budou přísně sankcionovány v souladu se Stanovami ČLS JEP a Stanovami OS ČSHLM.


Za výbor OS ČSHLM ČLS JEP,  dr. Michal Hájek, předseda


Partneři webu