| about ČSHLM | Doctors | Recommended practices and opinions | | Contact

 
 

News

News

Program kongresu 1.ODHM 2008

Program kongresu 1.ODHM 2008

Konečný program

 

Čtvrtek, 12. června 2008 

10.00 – 16.00   Registrace účastníků

11.00-12.00  Schůzka vedoucích představitelů hyperbarických zařízení v ČR 

13.00-13.15   Zahájení kongresu, projevy hostů

  

13.15-15.00

Sekce I.

Předsedající: Petr Došel, Michal Hájek

1. Reálná situace v indikovanosti hyperbarické oxygenoterapie u diagnóz plynatá sněť a otrava oxidem uhelnatým

Růžička, J., Emmerová, M., Krátký., M., Hajšmanová, M., Patejdlová, M.

2.  Efekt hyperbarické oxygenoterapie u pacientů léčených v letech 1998-2008 na Klinice dětské onkologie FN Brno: retrospektivní hodnocení objektivně neurologického nálezu 

Cahová P., Pavelka Z., Lokaj P.,  Kepák T., Ošlejšková H., Hájek M., Ventruba J., Štěrba J.

3. Přínos hyperbaroxie v traumatologii

Madeja R. , Pleva L. 

4.  Barotrauma ucha při HBO – patofyziologie, prevence, léčba

Skiba, P. 

5. Otravy oxidem uhelnatým po ukončení éry svítiplynu

Emmerová,M., Hadravský,M., Růžička,J., Krátký,M., Hajšmanová,M., Patejdlová, M.

6. Hyperbarická oxygenoterapie u dětí

Hájek, M., Maršálková, J., Pavlíček, J., Bártová T., Fikerová R.,Zonča, P.

7.  Vliv hyperbarické a normobarické hyperoxie na průběh SIRS, sepse a různých modelů ischemicko-reperfuzního poranění

Hájek, M., Zonča, P.

 

15.00-15.30  Přestávka, občerstvení 

15.30-16.45 

Sekce II.

Předsedající : František Novomeský, David Skoumal

 

1.  Méně známá barotraumata potápěčů

Novomeský, F.

2.  Potápěčské nehody, hledání nových souvislostí

Macura, P., Reitinger ,J.

3.  Nehody při potápění

Skoumal D.

4. Dekompresní příhody a jejich vztah k patent

foramen ovale (PFO) u potapěčů na Ostravsku
Januška J., Vaisarová T., Branný M.

5. Rekompresní terapie při potápěčských nehodách

Novotný Š., Pácová H.

 

17.00-20.00  Výlet

20.00-01.00

Společenský večer

 

Pátek , 13. června 2008

  

9.15-10.45

Sekce III.

Předsedající :  Peter Kriška, Miloš Sázel

 

1. Haux-medical-monitoring

Gruenitz, R. 

2. Diagnostika ischémie u pacientů s defektem na bérci
Stryja J, Říha D, Bulejčík J, Šolek R

3. Nové metody a trendy lékařského přístrojového vybavení

Penhaker, M. 

4. Ventilační režimy a vliv tlaku na ventilaci

Vavřík D., Penhaker M., Mynář S.

5. Doporučené postupy a novinky v léčbě bolestivých stavů, využití

hyperbaroxie v léčbě bolesti   Harabišová, Š. 

6. Vrozené srdeční vady a defekt síňového septa

Pavlíček J., Gruszka T.

 

 10.45-11.15 Přestávka, občerstvení

 

11.15-12.00

Sekce IV.

Předsedající : Petr Došel, Jiří Růžička 

 

1. Dekomprese v hypobarii a hyperbarii

Sázel, M.

2. Systém nočního vidění – první praktické zkušenosti

Došel, P.,  Sázel, M.

3. +Gz přetížení

Došel, P.

 

Poster

Modernizace Centra hyperbarické medicíny MNO

Hájek, M., Maršálková, J., Tichavská, J., Šimková, I., Lutzová, M., Němec, I.,

 

12.00  Zakončení kongresu

 

 

 

 

 

 


Partneři webu