| about ČSHLM | Doctors | Recommended practices and opinions | | Contact

 
 

News

News

Korespondenční volby do orgánů ČSHLM

Korespondenční volby do orgánů ČSHLM

Kandidátní listina pro výkonný výbor ČSHLM ke stažení zde.

Kandidátní listina pro revizní komisi ČSHLM ke stažení zde.

Výbor České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP rozhodl na svém jednání dne 14. 6. 2018 o konání voleb. Tato skutečnost byla potvrzena na jednání  Shromáždění  členů ČSHLM ČLS JEP,  konaném dne  15. 6. 2018 v Ostravě.

Volby se konají do:    

a) výkonného výboru
b) revizní komise

Volební období: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022

Forma voleb: Volby proběhnou korespondenčně, jednokolově, ve spolupráci se sekretariátem ČLS JEP.

Volební komise: výbor navrhl a shromáždění členů zvolilo za členy volební komise:

a) Ing. Věra Burcalová
b) MUDr. Zdeňka Krišková
c) Jarmila Tichavská

Za předsedu komise byla zvolena: Ing. Věra Burcalová

Další podrobné informace zde.


Partneři webu