| about ČSHLM | Doctors | Recommended practices and opinions | | Contact

 
 

News

News

Hospodaření OS hyperbarické a letecké medicíny za období 2011 - 2014

Hospodaření OS hyperbarické a letecké medicíny za období 2011 - 2014

Stav FONDu JEP   1. 1. 2011 20 739, 54 Kč

Příjmy 12 850, 00 Kč
(členské příspěvky)

Výdaje 13 855, 72 Kč

 • osobní náklady 5 000, 00 Kč
 • nákup materiálu 7 260, 00 Kč
 • poštovné 588, 00 Kč
 • bankovní poplatky a DPH 1 007,72 Kč

Stav FONDu JEP 1. 1. 2012 19 733, 82 Kč

Příjmy 12 000, 00 Kč
(členské příspěvky)

Výdaje 23 456, 00 Kč

 • poštovné 588,00 Kč
 • bankovní poplatky 555, 00 Kč
 • občerstvení 22 313,00 Kč
  (27.1. 2012 pronájem sálu a občerstvení - zasedání výboru Pardubice 2 100,- Kč
  21.6.2012 obědy na konferenci 3. ODHM Hukvaldy 3 000,-Kč
  20.6.2012 program konference 3. ODHM –vláček, obecná škola, pivovar, občerstvení- Kozlovice 17 213,-Kč)

Stav FONDu JEP 1. 1. 2013 8 277, 82 Kč

Příjmy 18 679, 00 Kč
(členské příspěvky)

Výdaje 19 959, 62 Kč

 • tisk sborníku 10 058,00 Kč
 • příprava, grafická úprava - p. Gruner 8 000,00 Kč
 • bank.poplatky 876,62 Kč
 • poštovné 525,00 Kč
 • registrace vzdělávacích akcí 500,00 Kč

Stav FONDu JEP 1. 1. 2014 6 997, 20 Kč

Příjmy 15 869, 00 Kč
(členské příspěvky)

Výdaje 21 953, 65 Kč

 • občerstvení 13 294,00 Kč
  (19 .6. 2014 víno na společenském večeru - IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny) 
 • hudební produkce (cimbálová muzika) 6 000,00 Kč
  ( CM JÁNOŠ 18. 6. 2014 Společenský dům Rožnov pod Radhoštěm)
 • členská evidence (rozesílky - volby) 2 470, 65 Kč
 • poštovné 189, 00 Kč

Stav na účtu ČSHLM 31. 12. 2014 912, 55 Kč

Vedení účetnictví zajišťuje Česká lékařská společnost JEP.

Počet členů k 31. 12. 2011 117

Počet členů k 31. 12. 2012 111

Počet členů k  31. 12. 2013 108

Počet členů k 31. 12. 2014 101

Zpráva o hospodaření ke szažení [DOC].


Partneři webu