| about ČSHLM | Doctors | Recommended practices and opinions | | Contact

 
 

News

News

Hospodaření OS ČSHLM za období 2008 – 2010

Hospodaření OS ČSHLM za období 2008 – 2010

Stav FONDu u JEP k 1.1.2008 28 727, 74   Kč
Členské příspěvky - 1. čtvrtletí  2008 6 450, 00  Kč
Výdaje volby ČSHLM (poštovné, odměna) - 2 348, 00 Kč
Členské příspěvky - 2. čtvrtletí 2008
1 750, 00 Kč
Náklady Konference ODHM 2008  
(příprava+tisk sborníku, schůze výboru) - 15 085, 10 Kč
Členské příspěvky  - 3. čtvrtletí 2008
2 550, 00 Kč
Výdaje poplatky  -  4. čtvrtletí     2008
- 777, 00 Kč
(bankovní poplatky a poštovné)  
Členské  příspěvky  4. čtvrtletí    2008
50, 00 Kč

Stav FONDu u JEP k 1.1.2009
21 317, 66 Kč
Členské příspěvky 1. čtvtletí 2009 6 800, 00 Kč
Schůze výboru 6/2009 - cestovné - 1600, 00 Kč
Členské příspěvky 2. čtvrtletí 2009 3250,00 Kč
Členské příspěvky 3. čtvrtletí 2009 1100, 00 Kč
Členské příspěvky 4. čtvrletí  2009
2850,00 Kč
Dar – Plzeňský kraj 
40 000, 00 Kč
Náklady Kongres CSHLM
 
2009 (mzdy, služby) - 40 000, 00 Kč
Poštovné, bankovní poplatky - 911, 00 Kč

Stav FONDu u JEP k 1.1.2010 32 806, 06 Kč
Členské příspěvky 1.čtvrtletí 2010
11 300, 00 Kč
Členské příspěvky 2.čtvrletí  2010 2 587, 00 Kč
Náklady Konference ODHM 2010  
(příprava + tisk sborníku) - 16 002, 32 Kč
Členské příspěvky 3. čtvrtletí 2010 500, 00 Kč

Stav FONDu u JEP k 15.12.2010 31 190 ,74 Kč
(vyúčtování za IV. čtvrtletí k současnému datu není uzavřeno)Partneři webu