| about ČSHLM | Doctors | Recommended practices and opinions | | Contact

 
 

News

News

Anketa k počtu hyperbarických komor

Anketa k počtu hyperbarických komor Myslíte si, že je na Moravě zapotřebí více hyperbarických komor?

Radomír Maráček
"Domnívám se, že jedna hyperbarická komora na území severní Moravy stačí."

Roman Kraus, ředitel FN Brno
"O hyperbarickou komoru jsem začal usilovat již asi před deseti lety při rekonstrukci ARK ve FN u sv. Anny v Brně. I nyní si myslím, že jednomístná hyperbarická komora s možností umělé plicní ventilace by měla být ve výbavě některé z brněnských fakultních nemocnic. Pacientů s jednoznačnou indikací pro hyperbaroxii je dostatek, ale tato léčba jim není poskytována."

Jan Žaloudík, děkan LF MU
"Na tuto otázku by určitě odpověděla analýza využití barokomory. Když se komor nedostává, je jich asi třeba více, když nejsou využity, nechť se další nebuduji. Názor na to mám jen ten, že je třeba hlídat indikace, tedy zda je využívána u správných onemocnění. "

(Zdravotnické noviny, autor Martin Ježek)

Partneři webu