Úvodní stránka | o ČSHLM | Lékaři | Pacienti | Kontakt

 
 
Co je hyperbarie? Co je hyperbarie?
nacházíte se
Úvodní stránkaAktuálně
Přeskočit navigaci

Aktuálně

Jednání schůze výboru OS ČSHLM ze dne 23. 5. 2013

Jednání schůze výboru OS ČSHLM ze dne 23. 5. 2013

Místo konání: Hotel Crowne Plaza Praha

Přítomní: MUDr. M. Hájek, Doc. MUDr. E. Hrnčíř CSc. MBA, MUDr. P. Macura, MUDr. J. Sůvová, MUDr. K. Šustr, MUDr. P. Kriška, MUDr. M. Sázel, CSc., MUDr. Š. Novotný
Omluveni: MUDr. D. Skoumal, MUDr. A. Malíková, Bc. J. Maršálková
Zástupce za Revizní komisi:PhDr. M. Klugar, PhD

Hostem: Prof. MUDr. R. Pudil, PhD

Zápisem pověřena MUDr. J. Sůvová, kontrola a korekce zápisu MUDr. M. Hájek / dále bez titulů/

 1. Kontrola zápisu minulé schůze- Hájek
 2. Jednání na MZ- PS k SZV 18. 10. 2012- Sázel
  • navázalo na jednání s MZ z 21. 4. 2011
  • změnové řízení k výkonům 78841, 78843, 78845 – hlavní odborností nově vzniklá 780 – hyperbarická a letecká medicína, další odbornost 708 – anesteziologie a intenzivní medicína
  • sdílení výkonu 13065 - měření tcp02 – hlavní odbornost 103 - diabetologie, další odbornost 780 - hyperbarická a letecká medicína
  • předpokládaná platnost od 1/2014
 3. Návrh novelizovaného znění stanov OS ČSHLM, nové stanovy ČLS JEP 1/2013 - Kriška
  • vypracoval a předložil návrh znění stanov, který je kompromisem mezi stávajícími stanovami OS ČSHLM a mateřskými stanovami ČLS JEP
  • jednací i volební řád bude implementován ze stanov ČLS JEP kompletně, beze změn
  • členové výboru mohou zasílat připomínky k textu autorovi konceptu
  • připomínkovaný návrh stanov bude předložen ke schválení na shromáždění členů OS ČSHLM, které se uskuteční v polovině roku 2014
 4. Hospodaření OS, členská základna – zprávu vypracovala Maršálková, přednesl Hájek
  • stav fondu k 1.1.2012 19 733,82 Kč
  • stav fondu k 1.1.2013 8 277,82 Kč
  • mírný propad oproti předchozím období ve výběru členských příspěvků
  • počet členů k 20.5. 2013 - 107, nové přidružené členství firma Kübeck, sro.
 5. HBO u pacientů s implantovaným KS- Novotný
  • firma Medico Italia se odvolává na znění technické normy ČSN EN 45502-2-1;2005, dle které musí přístroj po dobu 1h odolat absolutnímu tlaku 70-150kPa, což odpovídá hloubce 5m pod vodní hladinou
  • podobně modely Altru, Teligen, Cognis firmy Guidant, CPI
  • firma Biotronik u přístrojů EVIA a EFFECTA pokládá HBO za kontraindikovanou
  • u kardiostimulátorů ostatních firem by HBO do tlaku 2,5 ATA (15m vodního sloupce) teroreticky mohla být aplikována
  • Novotný pověřen vypracováním stručného písemného oficiálního stanoviska OS k této problematice
 6. Podpůrné stanovisko ČSHLM k zřízení dalších center HBO na Moravě- dopis adresovaný VZP Brno, jednání na VZP Brno, dopis adresovaný VZP Ostrava, jednání na VZP v Ostravě- Malíková /referuje v zastoupení Hájek/
  • pokus o vznik nového HBO pracoviště na Moravě opět nebyl úspěšný
 7. Doporučený postup diagnostiky a léčby intoxikace CO – Hájek
  • bude předložen do konce 8/2013
 8. Vzdělávací program oboru HLM- nutnost novelizace - Sázel, Malíková, Klugar
  • kurz letecké medicíny – jako doporučený, nikoli povinný, část letecké medicíny začlenit do obecného kurzu, v němž zvýšit počet hodin na 50 / zintenzivnění výuky/
  • do doporučených kurzů začlenit metodologii lékařského výzkumu a problematiku medicíny založené na důkazech - Klugar
  • připomínky k náplni VP je možno zasílat autorovi návrhu /Sázel/
 9. Průběh procesu akreditace pracovišť pro specializační vzdělávání dle současného vzdělávacího programu – Hájek
  • v tuto chvíli 4 akreditovaná pracoviště – FNKV, MN Ostrava, FN Plzeň, pracoviště potápěčské medicíny dr. Macura- Hradec Králové
  • výbor apeluje na ostatní zařízení HBO, aby požádali o akreditaci svého zařízení (zejména ÚLZ Praha)
  • je nutno zaslat příslušné podklady- vyplněnou žádost a přílohy na Odbor vzdělávání a vědy MZ (p. Widzová), které budou rozeslány ke zhodnocení a schválení jednotlivým členům Akreditační komise oboru
 10. Problematika organizace kurzů v rámci našeho oboru- Hájek, Hrnčíř, Sázel
  • dopis řediteli IPVZ Malinovi, dopis členům ČSHLM týkající se této problematiky,
  • projekt podpory vzdělávání (IPVZ) byl ukončen v 4/2013,
  • otázka organizování vzdělávacích kurzů – již 3 roky se neuskutečnil vzhledem k nízkému počtu přihlášených účastníků- IPVZ je nebude organizovat, pokud budou finančně ztrátové
  • východiskem se jeví organizace kurzu akreditovaným subjektem, který by garantoval jak hyperbarickou a potápěčskou část, tak i část leteckou
  • tyto podmínky splňuje pouze ÚLZ, který nyní bude žádat o přidělení akreditace k pořádání vzdělávacích kurzů
 11. Komise pro lékovou politiku a kategorizaci(KLPK) – Sázel
  • zasedání 1x ročně
  • předložil zápis ze schůze KLPK konané dne 29. 4. 2013
  • Plenární zasedání KLPK dne 10. 6. 2013 – za OS ČSHLM nominován Sázel
 12. 20. Kongres ČSARIM - Brno, 19.-21. 9. 2013- Hájek
  • naše OS byla pozvána k spoluorganizaci bloku hyperbarické medicíny – plánována 4 sdělení – souhrn problematiky HBO včetně EBM - Hájek, hyperoxie normobarická – zajistí ČSARIM, problematika intoxikace CO – Hyánek, problematika DCS – Novotný
 13. Společná konference hyperbarické medicíny – 4. ODHM 2014- v polovině června/předběžně 18.- 21. 6. 2014?/
  • předběžně plánován 4 denní program / st – so/
  • st – Workshop na téma EBM formou interaktivního kurzu-organizační zajištění Klugar, LF a FZV UP Olomouc
  • čt-pá – 4. Ostravské dny hyperbarické medicíny (ODHM)-Hájek
  • So- konferece „DAN Divers Day“- zajištěním pověřen Macura, DAN Czech
  • možnost přizvat k organizaci konference americkou agenturu ONRG se sídlem v Praze- finančí grant k zajištění účasti vyzvaných zahraničních řečníků- Klugar
 14. Různé
  • Hájek- odsouhlasení nákladů v souvislosti s přípravou a výrobou Sborníku přednášek z probíhající konference hyperbarické a letecké medicíny- cca 12 000,- za tisk a výrobu, 8000,- za grafickou přípravu
  • Pudil - dotaz společnosti pro tělovýchovné lékařství, zdali mohou implementovat „Doporučení pro posuzování zdravotního stavu sportovních potápěčů“ vypracované pracovní skupinou naší OS - vyjádřen souhlas
  • dále zájem o pomoc při organizování přednášek s tématikou hyperbarické a potápěčské medicíny /např. problematika DCS/ v rámci odborných kurzů této odbornosti - vyjádřen souhlas

Archiv

Zápisy z výboru

 
Archiv
Partneři webu