Úvodní stránka | o ČSHLM | Lékaři | Pacienti | Kontakt

 
 
Co je hyperbarie? Co je hyperbarie?
nacházíte se
Úvodní stránkaAktuálně
Přeskočit navigaci

Aktuálně

Jednání schůze výboru OS ČSHLM ze dne 19. 6. 2014

Jednání schůze výboru OS ČSHLM ze dne 19. 6. 2014

Místo konání: Hotel Eroplán Superior, Rožnov p. R.

Přítomní členové výboru: (abecedně) MUDr. M. Hájek,  MUDr. P. Kriška, MUDr. P. Macura, MUDr. A. Malíková, Mgr. J. Maršálková, MUDr. Š. Novotný, M. Sázel, CSc., MUDr. K. Šustr  

Omluveni: Doc. MUDr. E. Hrnčíř CSc., MBA, MUDr. D. Skoumal,  MUDr.  J. Sůvová

Zástupce za Revizní komisi: PhDr. M. Klugar, PhD

Host: Prof. MUDr. R. Pudil, PhD

Zápisem pověřena MUDr. A. Malíková, kontrola a korekce zápisu MUDr. M. Hájek (dále bez titulů)

 1. Kontrola zápisu minulé schůze 
  • Hájek referoval o organizaci a průběhu bloku vyzvaných přednášek z problematiky hyperbarické medicíny a oxygenoterapie na jubilejním XX. Kongresu ČSARIM  dne 20.9.2013 v Brně
  • Novotný vypracoval aktuální tabulku v ČR užívaných přístrojů implantabilní techniky typu ICD,  kardiostimulátorů a jejich vhodnost použití za podmínek zvýšeného atmosférického tlaku
  • Novotný do 30. září 2014 vypracuje návrh  písemného stanoviska OS formou doporučeného postupu k této problematice
 2. Finanční spoluúčast OS ČSHLM na organizaci konference 4. ODHM
  • Hájek předložil návrh na spoluúčast OS ČSHLM na organizaci konference 4. ODHM ve výši 15 - 20 000,- Kč a tento návrh byl schválen
 3. OS ČSHLM- hospodaření, členská základna
  • referovala Maršálková -  stav na účtu k 1.1.2013  8 277,82 Kč (bez DPH)
  • stav na účtu k 1.1.2014  6 997,20 Kč
  • stav na účtu k 16.6.2014  18 866,20 Kč
  • počet členů OS k 16.6. 2014 – 102
  • nově přijatí členové - MUDr. Chvojová Hana, Boháček Pavel, Ing. Burcalová Věra
 4. Návrh novelizace znění stanov OS ČSHLM
  • Kriška předložil návrh novelizovaného znění stanov po vypořádání připomínek některých členů výboru
  • byla vyškrtnuta pasáž v paragrafu 10, odstavec 3d, týkající se zániku řádného členství
  • výbor schválil návrhy na zvýšení členských příspěvků- řádné členství- lékařský pracovník 500,- Kč,   nelékařský pracovník, student 200,- Kč,-,  důchodce, MD  0,- Kč  - přidružené členství- 10 000,- Kč
 5. Akreditace ÚLZ k organizaci kurzů,  návrh novelizovaného znění vzdělávacího programu (VP)
  • Sázel referoval, že AK oboru projednala a schválila žádost ÚLZ k organizaci akreditovaných vzdělávacích kurzů v hyperbarické, potápěčské a letecké medicíně
  • Hájek referoval, že na podzim 2013 odeslal na MZ  upravenou verzi vzdělávacího programu za účelem jejího vydání ve Věstníku MZ, což zatím nebylo realizováno z důvodů přípravy nové legislativy v této oblasti
  • Hájek pověřen zasláním dotazu na MZ se zjištěním aktuálního vývoje situace
 6. Výzva vládě ČR k řešení problematiky intoxikací CO
  • Hájek referoval o dopisu  s výzvou adresovanou vládě ČR s návrhem na přijetí kroků a  opatření,  které by vedly  ke snížení počtu závažných otrav oxidem uhelnatým se  smrtelnými následky
  • výzvu spolu s naší OS signovala i prim. dr. Šeblová za Českou společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof  ČLS JEP
  • Hájek seznámil výbor s odpovědí  premiéra ČR pana Mgr. Sobotky, který pověřil ministra zdravotnictví zřízením mezioborové pracovní skupiny, která by se problematikou začala zabývat  a přijetím opatření ke zvýšení veřejné informovanosti v této oblasti
 7. Update doporučeného postupu dg a léčby intoxikace CO
  • Hájek předložil návrh updatovaného znění doporučeného postupu dg a léčby intoxikace CO
  • byla diskutována problematika ošetření pacientů s těžkým průběhem onemocnění spojeným se zástavou oběhu a taktéž některé problematické aspekty primárního transportu a ošetření v hyperbarické komoře ze vzdálenějších oblastí (bez primárního ošetření v místním nemocničním zařízení), jejichž počet v poslední době značně přibývá
  • problematiku je nutné doplnit a upřesnit na základě analýzy dostupné evidence, provedením pověřen Klugar
 8. Spolupráce ČSHLM a ČSTL
  • Pudil a Macura referovali o spolupráci s odbornou společností tělovýchovného lékařství (ČSTL)
  • ČSTL se připojila k aktivitám naší OS a publikovala v časopisu Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca (Med Sport Boh Slov 2014; 23(2):47–54) společný dokument obou OS k problematice posuzování zdravotního stavu sportovních potápěčů
  • Pudil a Macura se podíleli na přípravě jednodenního kurzu (školení) pořádaného ČSTL v Praze pro lékaře provádějící zdravotní prohlídky sportovních potápěčů
  • ČSTL se podílí na připravované prováděcí vyhlášce k provádění zdravotních prohlídek v oblasti výkonnostního sportu
  • cílem je nastavit systém tak, aby na základě absolvování výše uvedeného kurzu byla udělena  certifikace k provádění zdravotní způsobilosti k sportovnímu potápění v oblasti výkonnostního sportu s platnosti certifikátu po dobu 1 roku
  • seznam těchto „certifikovaných“ lékařů by měl být zveřejněn na webových stránkách ČSHLM  a event. ČSTL
 9. Postup modernizace HB centra v Nemocnici ČB, podpůrné prohlášení ČSHLM k projektu
  • Šustr a  Hájek referovali o postupu projektu modernizace pracoviště v Nemocnici České Budějovice,  ke kterému bylo zasláno na MZČR oficiální podpůrné stanovisko OS ČSHLM
 10. Problematika webových stránek, vymáhání kompenzace za neoprávněné uveřejnění neautorizované fotografie
  • Hájek referoval o problémech, týkajících se údajně neoprávněného užití neautorizované fotografie na webových stránkách naší OS
  • firma LOGICALL s.r.o.  Krnov, která zastupuje firmu Profimedia,  údajně držící vlastnická práva, se na naší OS opakovaně obrátila s žádostí o mimosoudní vyrovnání v řádu desítek tisíc korun
  • společnost Meditorial, která naše stránky spravuje, doporučuje na tyto výzvy nijak nereagovat
  • náš případ není ojedinělý, týká se také některých jiných odborných společností
  • v těchto dnech byl tento postup , t.j. na tyto výzvy nijak nereagovat a sporné fotografie odstranit,  doporučen oficiálním dopisem zaslaným sekretariátem ČLS JEP v Praze všem OS
 11. Volby do výboru a RK 2014
  • koncem roku 2014 jsou naplánovány volby do orgánů OS, tedy do výkonného výboru a do revizní komise
  • Kriška navrhnul možnost realizovat korespondenční volby prostřednictvím sekretariátu ČLS JEP
  • členy volební komise, která volby připraví a zrealizuje, byli navrženi Sázel, Maršálková a Krišková
 12. Byly navrženy a schváleny následující body programu jednání Shromáždění členů 20.6.2014
  • OS ČSHLM- hospodaření, členská základna  - Maršálková
  • Návrh novelizace znění stanov OS ČSHLM a  návrh na zvýšení členských příspěvků ke schválení - Kriška,  Hájek
  • Akreditace ÚLZ k organizaci kurzů-  Sázel
  • Výzva vládě ČR k řešení problematiky intoxikací CO-Hájek
  •  Spolupráce ČSHLM a ČSTL- kurzy, společné doporučení zdravotních prohlídek sportovních potápěčů-  Macura
  • Volby do výboru a RK 2014- Hájek
  • Diskuze

Archiv

Zápisy z výboru

 
Archiv
Partneři webu